Kovo 22-25 dienomis parduotuvė neveiks, visos siuntos bus išsiųstos kovo 26 dieną. Atsiprašome už nepatogumus.

Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Sąlygos ir taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.tutushop.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio "Aš perskaičiau ir sutinku su Sąlygos ir taisyklės" (6) žingsnyje.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju prašome neatlikti pirkimo – pardavimo sandorių internetinėje parduotuvėje www.tutushop.lt ir nesinaudoti šios internetinės parduotuvės paslaugomis.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.tutushop.lt internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

Internetinė parduotuvė www.tutushop.lt vykdo prekybą visoje Europoje.

2. Asmens duomenų apsauga

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką.  Jei Pirkėjas naudojasi www.Tutushop.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“. Ši nuoroda yra paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje – 7 žingsnis „Patvirtinti užsakymą“.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.tutushop.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.tutushop.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

Keitimo sąlygos: apie savo norą pakeisti prekę turite raštu pranešti į info@tutushop.lt per 3 d.d. dienas nuo prekės gavimo dienos ir kartu su prekių keitimo / grąžinimo forma išsiųsti atgal į UAB "Kirola" biurą per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Keičiamų prekių transportavimo į TutuShop.lt biurą išlaidas apmoka pirkėjas, o naujų prekių (vietoj grąžinamų) išsiuntimą paštu apmoka pardavėjas - TutuShop.lt.

Grąžinimo sąlygos: apie savo norą grąžinti prekę turite raštu pranešti į info@tutushop.lt per 3 darbo dienas nuo prekės gavimo dienos ir kartu su prekių keitimo / grąžinimo forma išsiųsti atgal į UAB "Kirola" biurą per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Grąžinamų prekių transportavimo į TutuShop.lt biurą išlaidas apmoka pirkėjas. Pinigų suma, atitinkanti prekės kainą (be siuntimo išlaidų), bus pervesta į Jūsų sąskaitą per 14 d.d. Jeigu pirkimo metu Jums buvo pritaikytos spec. siuntimo sąlygos - nemokamas pristatymas, grąžinimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš Pirkėjo sumą (2,00-5,00 EUR), kurią jis išleido transportavimui ir pervesti į Pirkėjo sąskaitą mažesnę sumą nei Pirkėjas mokėjo. Pinigai bus grąžinti tik po to, kai gausime atgal prekes, įvertinsime jų būklę, nustatysime kad prekės neprarado savo prekinės išvaizdos. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Keičiamos ar grąžinamos prekės turi atitikti jų prekinei būklei keliamus reikalavimus:

Pastaba: pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę (pvz. įpakavimo maišelio atidarymas), nelaikomas esminiu prekės išvaizdos pakeitimu.

b) Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

Jeigu gavote brokuotą arba sugadintą transportavimo metu prekę, Jus turite teisę prekę grąžinti arba pakeisti. Tokiu atveju visas siuntimo išlaidas apmoka pardavėjas - TutuShop.lt. Pinigų suma, kuri buvo mokėta už prekę ir pristatymą, bus pervesta į Jūsų sąskaitą. Pinigai bus grąžinti tik po to, kai gausime atgal prekes, įvertinsime jų būklę, nustatysime broko faktą. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Apie savo norą grąžinti prekę turite raštu pranešti į info@tutushop.lt per 3 darbo dienas nuo prekės gavimo dienos ir kartu su prekių keitimo / grąžinimo forma išsiųsti atgal į UAB "Kirola" biurą per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Pardavėjas nepriima atgal prekių jeigu apie savo norą grąžinti prekę pirkėjas praneša raštu praėjus 3 d.d. nuo jų gavimo arba nepraneša; išsiunčia praėjus 14 d. nuo jų gavimo. Grąžinimo pranešimai priimami tik raštu (pvz. e-mail).

Negrąžinamos prekės

Vadovaujantis 2001m. birželio 29d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

Rūbai, kurie siuvami pagal individualius užsakymus ir Jūsų asmeninius išmatavimus yra negrąžinami. Taip pat prekių nepriimame atgal jeigu apie savo norą grąžinti pranešėt raštu praėjus 3 d.d. nuo jų gavimo dienos arba išsiuntėt praėjus 14 d. nuo jų gavimo. Grąžinimo pranešimai priimami tik raštu (pvz. e-mail).

Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių (pašto, kurjerių) vežimo, pristatymo terminus. Nurodyti pristatymo terminai yra preliminarūs, jeigu Jums reikia prekės skubiai, prašome susisiekti su Pardavėju info@tutushop.lt ir įsitikinti, kad prekė Jus pasieks laiku. Pristatymo vėlavimas negali būti pinigų grąžinimo priežastimi.

Rūbai kurie yra siuvami pagal individualius užsakymus ir Jūsų asmeninius išmatavimus yra negrąžinami. - See more at: http://www.simsaite.lt/customer-service#sthash.HPe2pFHL.dpuf

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.tutushop.lt internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis www.tutushop.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę www.tutushop.lt

6. Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas pavedimu), nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą – Apmokėjimas grynais (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu Vilniuje), Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve www.tutushop.lt teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

TutuShop.lt internetinėje parduotuvėje už prekes galite sumokėti per bankinę sistemą arba mūsų biure atsiimant prekes Vilniuje. Pageidaujamas mokėjimo būdas yra pasirenkamas užsakymo eigoje. Užsakymams nuo 300,00 EUR yra taikomos nuolaidos, prašome kreiptis į info@tutushop.lt dėl didmeninių kainų pasiūlymo.

Mokėjimo būdai:

8.1. Atsiskaitymas per sistemą Paysera.lt

Pasirinkę atsiskaitymo būdą "Paysera.lt", galėsite sumokėti:

- Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės pagalba

- parduotuvių MAXIMA kasose

- kioskuose pažymėtuose "Lietuvos spauda" ir "Narvesen" ženklais visoje Lietuvoje

- PayPal sistema.

Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Mokėjimai.lt sistemą, kur galėsite pasirinkti Jums priimtiną atsiskaitymo būdą.

Norint atsiskaityti MAXIMA kasose arba spaudos kioskuose, privalėsite atsispausdinti specialų kvitą su brūkšniniu kodu, kurį reikės pateikti kasoje. Todėl norėdami atsiskaityti šiais būdais, turite turėti spausdintuvą.

Apmokėjimą per Mokėjimai.lt matysime iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.
 

8.2. Atsiskaitymas pavedimu į įmonės sąskaitą

Pasirinkę atsiskaitymo būdą "Bankiniu pavedimu į sąskaitą", nurodytu el. paštu gausite automatiškai sugeniruotą PVM sąskaitą-faktūrą. Visos kainos parduotuvėje nurodytos su PVM. Prisijunkite prie savo el. bankininkystės ir atlikite vietinį pavedimą pagal pateiktus rekvizitus, kuriuos atlikus užsakymą galėsite matyti savo naršyklėje arba rasti el. pašte. Sąskaitą reikia apmokėti per 2 (dvi) darbo dienas. Neapmokėjus sąskaitos per šį laikotarpį, Jūsų užsakymas bus anuliuotas.

Gavėjas: UAB "KIROLA"
Gavėjo (įmonės) kodas: 303164100
Bankas, sąskaita: AB SEB bankas, LT10 7044 0600 0799 1651
Suma apmokėjimui: XXX.XX EUR
Mokėjimo paskirtis: Nurodykite užsakymo numerį

8.3. Atsiskaitymas su kurjeriu grynais pinigais prekių pristatymo metu (COD paslauga)

9. Prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje

Svarbu!

Pasirenkant pristatymą per kurjerių tarnybą svarbu nurodyti tikslų telefono numerį ir adresą, kuriuo Jus galima rasti dienos metu darbo valandom iki 17 val. (namai, darbovietė).  Prieš atvykimą kurjeriai paskambina, jeigu Jūsų nebus nurodytu adresu, prašome informuoti kurjerį ir pranešti kitą adresą, kur Jus galima rasti. Pakartotinai tą pačią arba kitą dieną siuntos nėra pristatomos arba yra pristatomos tik už papildomą mokėstį.

Pardavėjas neatsako už trečiųjų šalių (pašto, kurjerių) vežimo, pristatymo terminus. Nurodyti pristatymo terminai yra preliminarūs, jeigu Jums reikia prekės skubiai, prašome susisiekti su Pardavėju info@tutushop.lt ir įsitikinti, kad prekė Jus pasieks laiku. Pristatymo vėlavimas negali būti pinigų grąžinimo priežastimi.

Prekių pristatymas ES teritorijoje

Prekių pristatymas  ne ES teritorijoje

Pristatymas į užsienį vykdomas per AB „Lietuvos paštas“ registruotu paštu. Paprastai pristatymas į užsienį užtrunka 3-7 darbo dienas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba trečia šalis, su kuria Pardavėjas turi sutartį.

Pardavėjas įsipareigoja apdoroti kiekvieną užsakymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Individualūs siuvimo užsakymai atliekami per 3-5 d.d.

Pardavėjas pateikia rekomendacinius prekių pristatymo terminus. Pardavėjas neįsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis rekomendacinių terminų, nes prekės pristatomos trečios šalies.

Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui priėmus prekes, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Jei prekės pristatomos paštu, Pirkėjas gasvęs prekes, patikrina jų būklę, ir aptikus nekokybiška prekę ar defektą, arba prekė netinka, 48val. bėgyje praneša apie tai e-paštu: info@tutushop.lt . Negavus laiško, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų atsiradusių transportuojant prekę(es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 14 dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

10. Prekių kokybės garantija

Kiekvienos www.tutushop.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Visos prekės yra naujos.

Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

11. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose www.tutushop.lt internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.tutushop.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12. Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.tutushop.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

© 2013-2020 TutuShop. Visos teisės saugomos.
El. paštas: info@tutushop.lt, telefonas: +370 (614) 79034.
Svetainės nemokamai - el. parduotuvę sukursime nemokamai!
www.svetainesnemokamai.lt

Svetainėje naudojami slapukai, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas, padeda analizuoti srautą ir pan. Naršydami svetainėje toliau, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku Skaityti plačiau